Junta Directiva

President Pedro Mestres Ventura
Secretari David Gerardo Riesco Acevedo
Tresorer Montserrat Duran Taberna
Vocal 1 Laia Montserrat Esteller
Vocal 2 Joan Miquel Cebral Moreno
Vocal 3 Anna Palau Vendrell
Vocal 4 Emili Mayayo Artal
Vocal 5 M. del Pilar Roca Campos