Detall de la notícia

La covid de llarga durada, la dieta i el tabac, protagonistes dels Premis Battestini 2023

Lliurament Premis
17/11/2023

La covid de llarga durada, la dieta i el tabac, protagonistes dels Premis Battestini 2023

La sala d’actes Dr. Santiago Mallafré del COMT va acollir una nova edició d’uns premis que busquen premiar la investigació de projectes amb la finalitat de millorar l’atenció sanitària.

Tarragona, 17 de novembre.- Els premis Battestini segueixen sent un dels grans referents en el camp de la investigació sanitària al camp de Tarragona i el nombre de projectes rebuts en aquesta edició per optar als guardons en són un bon exemple.

En una nova edició, la presidenta de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Tarragona, la Dra. Anna Palau, va destacar la necessitat de mantenir, però també incrementar aquesta mena de guardons. Per Palau, és fonamental “donar més visibilitat a la tasca d’aquests professionals” i cal destacar “les dificultats que, sovint, els professionals es poden trobar per a poder conciliar la tasca assistencial amb la investigació”.

El president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, el Dr. Joan Sala Pedrós va donar l’enhorabona a la Junta per una edició més d’aquests premis i, alhora, els va encoratjar a seguir promovent la investigació i la recerca. “Per a l’Acadèmia, és la millor manera de fer visible la tasca que es realitza entre els professionals sanitaris” va afirmar. A l’hora, va tenir paraules d’afecte cap el guanyador del premi Battestini d’honor, el Dr. Labad.

En la mateixa línia, el Dr. Pere Mestres, president del jurat dels premis, va destacar que aquests guardons segueixen mantenint els mateixos valors des d’un inici. Valors que posen de manifest aspectes com la qualitat professional mèdica, la defensa medicina pública o l’atenció al pacient.

A continuació es detallen els projectes premiats.

Premi Battestini a la millor Unitat Assistencial Hospitalària

Respostes de perfil clínic i biomarcador al tractament de rehabilitació en pacients amb covid de llarga durada caracteritzat per fatiga crònica.

Estudi centrat en l'impacte d'un programa d'exercicis supervisats de rehabilitació en l'evolució clínica de pacients amb COVID de llarga durada (LC) i fatiga relacionada, i el potencial de certs biomarcadors per predir la resposta a la rehabilitació. La COVID de llarga durada és una condició on els símptomes persisteixen durant més de 12 setmanes després de la infecció aguda per SARS-CoV-2, i el símptoma més comú és la fatiga.

Els investigadors van realitzar un estudi pilot amb 14 dones diagnosticades amb LC i fatiga relacionada. L'efectivitat del programa d'exercicis supervisats es va avaluar a partir dels canvis en la prova de caminada de 6 minuts i en les escales d'impacte Borg/Fatigue. Els pacients que van mostrar una millora en la distància recorreguda durant la caminada van ser considerats responders a la teràpia. L'estudi va trobar que el 65% dels pacients va respondre positivament al programa d'exercicis, experimentant un augment de la distància recorreguda i una millora de la saturació d'oxigen, mantenint l'estabilitat en el percentatge de metres recorreguts.

A més, l'estudi va identificar certs pacients que van demostrar un menor grau de fatiga, com els participants amb obesitat i els que van rebre la doble vacunació contra el SARS-CoV-2. A més, es van observar diferències en els nivells de creatinina i proteïnes totals entre els “respondents" i els "no respondedors" a la teràpia de rehabilitació. Aquestes troballes van suggerir que un bon estat de nutrició proteïna estava correlacionat amb una resposta més favorable a la rehabilitació.

Premi Battestini a la millor Unitat Assistencial en Atenció Primària

Efecte de la dieta mediterrània sobre la funció pulmonar en fumadors sense patologia respiratòria prèvia: l’assaig clínic medis-tar

Els hàbits dietètics són reconeguts factors de riscs de diverses patologies respiratòries cròniques. Amb tot, l’impacte de la dieta en la preservació pulmonar no està ben establert.

Amb l’objectiu de demostrar els beneficis de la dieta mediterrània sobre la funció pulmonar, es va dissenyar un assaig clínic multicèntric en Atenció Primària. L’equip investigador va estar format per professionals sanitaris dels 20 centres d’Atenció Primària que gestiona l’Institut Català de la Salut a Tarragona, investigadors de la Unitat de Recerca de l’Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP Jordi Gol i del Departament de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili.

Es van incloure pacients fumadors de 25-75 anys sense malaltia respiratòria coneguda, que van ser assignats aleatòriament a grup control o intervenció, en una proporció equivalent (1:1). Al grup intervenció van rebre educació nutricional per a augmentar l’adherència a la Dieta Mediterrània mitjançant visites personalitzades, reforç telefònic i accés a un blog d’informació dietètica. Al grup control van seguir la seva dieta habitual. Tots els participants van rebre consell sanitari per deixar de fumar.

En una fase pilot (l’estudi DIET), es va demostrar que la intervenció proposada millorava els hàbits dietètics, augmentant 2 punts el test d’adherència a la Dieta Mediterrània. En una segona fase (l’estudi MEDIS-TAR), es comparen els canvis entre aquests dos grups respecte a la funció pulmonar (mesurada per una espirometria forçada) i el seu patró dietètic (mesurat per un qüestionari validat de 14 ítems i determinacions bioquímiques). Els primers resultats mostren una menor prevalença d’alteracions pulmonars dels participants amb més adherència a la Dieta Mediterrània (reducció del 14,3%) i associació inversa entre la Dieta Mediterrània i la presència d’alteració pulmonar (reducció del risc del 50%). 

Premi Battestini honorífic

El premi Battestini honorífic de 2023 va ser pel Dr. Antonio Labad. Un guardó que premia i reconeix la trajectòria d’aquest professional que ha estat tot un referent en el món de la psiquiatria a la província de Tarragona.

https://comt.cat/la-covid-de-llarga-durada-la-dieta-i-el-tabac-protagonistes-dels-premis-battestini-2023/